Οικονομικό Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

15/02/2023

Ποσοτικές Μέθοδοι

Το μάθημα των ποσοτικών μεθόδων συνδυάζει ύλη από τέσσερα (4) προπτυχιακά μαθήματα του τμήματος. Τα μαθήματα αυτά είναι τα Μαθηματικά Ι και η Στατιστική Ι (Α’ εξάμηνο) καθώς επίσης και τα Μαθηματικά ΙΙ και η Στατιστική ΙΙ (Β’ εξάμηνο).