Στις/Στους προπτυχιακές/ους φοιτήτριες/ές των Τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσφέρεται η δυνατότητα να προετοιμαστούν σε επιλεγμένα προπτυχιακά μαθήματα της σχολής τους.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής

 • Ιατρική Βιολογία

 • Εισαγωγή στη Βιοχημεία

 • Βιοχημεία Ι

 • Βιοχημεία ΙΙ

  Στις/Στους προπτυχιακές/ους φοιτήτριες/ές των Οικονομικών Τμημάτων προσφέρεται η δυνατότητα να προετοιμαστούν και σε επιλεγμένα προπτυχιακά μαθήματα της σχολής τους. Ο γενικές κατηγορίες των μαθημάτων αυτών είναι:

  Γενικές Κατηγορίες των Μαθημάτων

  Τμημάτων Οικονομικών

  • Μαθηματικά

  • Στατιστική

  • Μικροοικονομική

  • Μακροοικονομική

  • Οικονομετρία

  • Βιομηχανική Οργάνωση

   Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης εργασιών στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα.

   Ειδικότερα, η βοήθεια που παρέχεται στις εργασίες μπορεί να έχει δύο μορφές:

   1

   Πλήρης ανάληψη της εργασίας και εκπόνηση αυτής από πλήρως καταρτισμένο συνεργάτη μας.

   2

   Σταδιακή εκπόνηση της εργασίας, σε μορφή μαθημάτων, με στόχο την κατανόηση των εννοιών και της μεθοδολογίας από τις/τους φοιτήτριες/τές.

   Το μάθημα διαρθρώνεται σε δίωρα μαθήματα (διάρκειας 120’ ) και σε κάθε μάθημα η/ο φοιτήτρια/τής λαμβάνει:

   Φυλλάδιο θεωρίας που περιέχει το σχεδιάγραμμα του μαθήματος με έμφαση στα σημαντικότερα σημεία.
   Φυλλάδιο των σημειώσεων που γίνονται κατά της διάρκεια του μαθήματος.
   Φυλλάδιο ερωτήσεων θεωρίας και ασκήσεων για την καλύτερη δυνατή εξάσκησή του.
   Παλαιά θέματα παλαιότερων ετών.

   Καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας η/ο φοιτήτρια/τής έχει άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή προς άμεση επίλυση όλων των αποριών που θα προκύπτουν.