Φαρμακευτική Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

22/02/2023

Φαρμακευτική Χημεία Στοιχείων και Ανόργανων Ενώσεων

Το μάθημα της Φαρμακευτικής Χημείας διδάσκεται στο 1ο εξάμηνο της Φαρμακευτικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι ένα από τα 3 μαθήματα που εξετάζεται από το 2013 για την εισαγωγή των υποψηφίων στο τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις.
22/02/2023

Φυσική

Ιατρική φυσική είναι ο κλάδος της φυσικής που ασχολείται με την εφαρμογή των ανακαλύψεων της φυσικής στην ιατρική. Δυο είναι οι βασικές επιδιώξεις του μαθήματος. Η μελέτη των φυσικών νόμων που διέπουν την λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού και των επιμέρους οργάνων του σώματος καθώς επίσης και οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούνται οι ανακαλύψεις της φυσικής για διάγνωση και θεραπεία.
12/02/2023

Κυτταρική Βιολογία

Το μάθημα της Κυτταρικής Βιολογίας διδάσκεται στο 1 ο εξάμηνο της Φαρμακευτικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι ένα από τα 3 μαθήματα που εξετάζεται από το 2013 για την εισαγωγή των υποψηφίων στο τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις.