Ιατρική Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

10/02/2023

Ιατρική Βιολογία

Το μάθημα της Ιατρικής Βιολογίας διδάσκεται στο 1 ο εξάμηνο της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι ένα από τα 3 μαθήματα που εξετάζεται από το 2013 για την εισαγωγή των υποψηφίων στο τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις.
09/02/2023

Ιατρική Φυσική

Ιατρική φυσική είναι ο κλάδος της φυσικής που ασχολείται με την εφαρμογή των ανακαλύψεων της φυσικής στην ιατρική. Δυο είναι οι βασικές επιδιώξεις του μαθήματος. Η μελέτη των φυσικών νόμων που διέπουν την λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού και των επιμέρους οργάνων του σώματος καθώς επίσης και οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούνται οι ανακαλήψεις της φυσικής για διάγνωση και θεραπεία.
08/02/2023

Ιατρική Στατιστική

Το μάθημα της Ιατρικής Στατιστικής διδάσκεται στο Γ’ εξάμηνο της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από το 2013, είναι ένα από τα 3 μαθήματα που εξετάζεται στις κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος.