Ιατρική Ιωαννίνων (Π.Ι.)

22/02/2023

Ιατρική Χημεία

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται στο 1ο εξάμηνο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι ένα από τα 3 μαθήματα που εξετάζεται από το 2013 για την εισαγωγή των υποψηφίων στο τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις.
22/02/2023

Ιατρική Φυσική

Ιατρική φυσική είναι ο κλάδος της φυσικής που ασχολείται με την εφαρμογή των ανακαλύψεων της φυσικής στην ιατρική. Δυο είναι οι βασικές επιδιώξεις του μαθήματος. Η μελέτη των φυσικών νόμων που διέπουν την λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού και των επιμέρους οργάνων του σώματος καθώς επίσης και οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούνται οι ανακαλύψεις της φυσικής για διάγνωση και θεραπεία.
12/02/2023

Βιολογία

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται στο 1º και 2º εξάμηνο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι συνδυασμός δυο μαθημάτων της Βιολογίας Ι και ΙΙ. Είναι ένα από τα 3 μαθήματα που εξετάζεται από το 2013 για την εισαγωγή των υποψηφίων στο τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις.