Έναρξη τελευταίων τμημάτων Κατατακτήριων Εξετάσεων Ιατρικής ΑΠΘ